Automatische brandblusser

AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER KOPEN


Automatische brandblusser kopen. Een automatische brandblusser activeert zonder 230V aansluiting. Ook hoeft er zelfs geen koppeling naar een brandmeldcentrale of een brandmeldpaneel tot stand gebracht te worden. Automatische blussers blussen een brand zonder tussenkomst van personen in seconden wanneer de temperatuur in een ruimte een hogere dan toegestane waarde bereikt. Automatische brandblussers zijn in diverse prijsklassen te koop. Bestel bij ons uw automatische brandblusser. Ook in het automatische brandblusser segment zijn er innoverende automatische brandblussers ontwikkeld met een bewezen blussende werking. Zo kunt u automatische-brandblussers kopen met milieuvriendelijke blusvloeistof waarbij geen kortsluiting optreedt bij het blussen op onder spanning staande elektrische-apparatuur. De afgebeelde automatische-brandblussers zijn prima blussers voor automatisch-blussen in meterkasten, boven wasdrogers en wasmachines in kleine ruimten van woning en bedrijf. Behalve de automatische brandblusser nu ook in de webwinkel brandblussers onderhoudsvrij voor bedrijven en particulier.


Automatische brandblusser. Werking automatische brandblusser is het versneld verlagen van de ontbrandingstemperatuur. Door warmte onttrekking en door verstikking van het vuur door een sterk afdekkend verkoelend werkend blusmiddel. Automatische brandblussers behoeven enkel een visuele controle en geen onderhoud. Automatische brandblussers dienen voor automatische brandblussing in motorruimte, opslagruimten, werkplaatsen, technische ruimten wasmachine, wasdroger, meterkast en overige ruimten. Automatische brandblusser immuun voor trillingen en schokken welke schadelijk zijn voor de meeste andere automatische brandblussers om vroegtijdig brand op te merken en branduitbreiding te voorkomen, ook wanneer geen personen aanwezig zijn. Webwinkel automatische brandblussers per IDeal kopen. Brand kan onverwacht op ieder moment ontstaan. Bescherm u tegen de gevolgen van brand.


Automatische brandblusser kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 


37 stemmen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatische brandblusser motorruimte. Automatische brandblusser meterkast. Automatische brandblusser kopen. Online brandblusser kopen.