HOME » AMFE

AMFE BRANDBLUSSER | AUTOMATISCH BLUSSEN


Brandblussers met NOVEC blusgas. Automatische objectblussers (kastblussystemen) om brand bij de bron te blussen. Voor automatische brandpreventie en brandblussing in kasten of behuizingen die voor de bedrijfscontinuïteit van groot belang zijnde apparatuur of installaties bevatten. AMFE brandblussers zijn eenvoudig te plaatsen, onderhoudsvrij en hebben een gegarandeerde levensduur van negen jaar. De AMFE brandblussers werken autonoom zonder 230 Volt en zonder bediening. Bij detectie van te hoge temperatuur in een met AMFE blussers bewaakte stroomkast of andere kast activeert de automatische AMFE blusser zichzelf. De sprinklerkop springt open waardoor het NOVEC blusgas door de kast wordt verspreid. NOVEC is een type blusgas dat in seconden een reactie met de brand op moleculair niveau aangaat. Het zoekt als het ware de bron op. Hierdoor is er weinig blusmiddel benodigd....Geschikt voor blussen op vaste stof branden zoals hout, papier, meubels, gordijnen (brandklasse A), vloeistof branden (brandklasse B) en op onder spanning staande apparatuur (voorheen brandklasse E). NOVEC is een actief blusmiddel. Bluswerking door fysieke koeling vlammen op moleculair niveau, zodanig dat de hitte uit het vlamfront, tot een zodanig niveau, verwijdert wordt zodat de verbranding stopt. NOVEC is het meest milieu- en mensvriendelijke blusgas ter wereld. AMFE sprinklerblussers zijn door het gerenommeerde MPA Dresden uitvoerig getest en voor Europese verkoop goed bevonden. Brand effectief en zonder gevolgschade blussen? BlusPunt compacte lagedruk blussystemen (ruimtebesparend) die geen bouwkundige aanpassingen vergen. Onderhoudsvrije automatische brandblussers met NOVEC blusgas voor automatische brandbestrijding in kasten die voor de bedrijfsvoering van cruciaal belang zijn. AMFE mini blusgas brandblusser van BlusPunt Brandblussers met sprinkler technologie voor adequate onderhoudsvrije brandbeveiliging in kasten.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprayblusser meterkast. Sprayblusser om veilig in de meterkast te blussen. Brandblusmiddel zonder elektrische geleiding. 

Maak een Gratis Website met JouwWeb