HOME » DLD

AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER DLD


Automatische brandblusser. Automatische brandblusser Direct Lage Druk. Automatische brandblusser met als branddetector de polyamide branddetectie leiding voor hittedetectie in en langs brandrisicovolle apparatuur en componenten in besloten kasten. De polyamide hitte detectieleiding is langs en door mogelijke brand risicovolle objecten aan te brengen. Bij temperatuurstijging smelt de detectieleiding en wordt er automatisch op de plek waar de leiding gesmolten is geblust. Een rookmelder heeft dan nog niet eens kans gekregen om rook te detecteren. Een beginnende brand wordt met dit branddetectie en slimme blussysteem zo snel bestreden dat naastgelegen objecten nauwelijks of geen schade oplopen. Advies automatische brandblusser kopen?


Automatische brandblusser meterkasten en spanningsverdeelkasten. Behalve vormen ICT en de beveiliging binnen bedrijven de life line geldt dit natuurlijk ook voor de stroomvoorziening. Bij uitval of interruptie van het ICT netwerk door netspanninguitval staan vrijwel direct de bedrijfscontinuïteit en de bedrijfsbelangen onder grote druk. Dit geldt eveneens in situaties waarbij bedrijven worden getroffen door een calamiteit als inbraak, waterschade of brand. Zaak is het om continuïteit van preferente bedrijfsprocessen te borgen en preventief te beschermen. Blussystemen zijn er met verschillende blusgassen en blusmiddelen. Voor het bepalen van het meest geschikte blussysteem voor het beveiligen van groepenkasten en besturingskasten moet er een inventarisatie worden gemaakt. Dit houdt in dat er goed gekeken moet worden naar de dichtheid van de kast waarin de netspanning verdeelinstallatie zich bevindt. Met dit blussysteem hoeven geen bouwkundige aanpassingen in de ruimte om de kast heen gemaakt te worden.


Dit automatische brandblussysteem is niet gevoelig voor stof, vuil, vet of water en heeft geen bewegende delen waardoor het kan volstaan met een eenmalig preventief onderhoud per jaar. Zonder al te veel ingewikkelde koppelingen naar brandmeldpanelen, brandmeldcentrale, bouwkundige aanpassingen of 230V aansluiting heeft u aan dit systeem een doelgerichte automatische brandbeveiliging welke 24 x 7 kostbare apparatuur beveiligd. Het systeem wordt hierom en vanwege de aantrekkelijke prijs veelvuldig in schakelkasten, meterkasten, motorruimten, serverkasten en noem maar op gemonteerd. FM200 blusgas werkt op energie onttrekking uit de brandhaard. Dit wordt in vakjargon ook wel negatief katalytische werking genoemd. Deze onttrekking van warmte uit de brandhaard wordt gerealiseerd door molecuul vergroting waardoor er een zuurstof tekort in de vlam ontstaat. Hiernaast berust de werking van FM200 blusgas ook op fysische koeling in de vlam zodanig dat de hitte letterlijk wordt verwijderd uit het vlamfront en de verbranding stopt. FM200 blusgas zoekt als het ware de hittebron op. Met andere blusgassen moeten ruimten met een bepaalde blusgasconcentratie gevuld worden. Met dit effectieve en flexibele FM200 branddetectie en blussysteem bespaart u geld omdat er in objecten wordt gedetecteerd en geblust.


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER DLD | VARIANTEN: 

  • FM200 - 0.8 m3 - lengte branddetectie leiding 3.00 mtr  
  • FM200 - 1.5 m3 - lengte branddetectie leiding 3.00 mtr
  • FM200 - 2.2 m3 - lengte branddetectie leiding 3.00 mtr
  • FM200 - 2.9 m3 - lengte branddetectie leiding 4.50 mtr
  • FM200 - 3.6 m3 - lengte branddetectie leiding 4.50 mtr
  • FM200 - 4.3 m3 - lengte branddetectie leiding 4.50 mtr

Volautomatische FM200 brandblussers voor snelle montage in risico objecten en in ruimten zoals bijvoorbeeld een motorruimte. Dit zijn gebruiksklare systemen en zelf activerend. Er is weinig tot geen brandblusser onderhoud aan deze automatische brandblussers nodig. Al met al een effectieve en voordelige smart solution voor noodzakelijke brandpreventieve middelen op de allermeest gewenste plaats. Naast deze automatische brandblusser in de webwinkel nu ook onderhoudsvrije brandblussers.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatische brandblusser met lage blusdruk. Automatisch blussen nadat er brand is gedetecteerd. Blusser goedkoop en accuraat.